Nation

Nation
Nation (latin) kan både betyde indbegrebet af de mennesker, som har sprog og afstamning fælles. Være en betegnelse for den del af dem, som lever under fælles politisk styring. Endelig en stats indbyggere, uanset om de er forskellige i sprog og afstamning. Den ubestemte brug af betegnelsen skyldes, at man foruden sproget og afstamningen også antager et fællesskab i følelser og bestræbelser, hvor der skal være tale om en nation. Hvis et sådant fællesskab findes, selv om medlemmerne lever spredt i forskellige statssamfund, bruger man begrebet nation om hele kredsen, mens man i modsat fald hellere bruger et andet ord: stamme, race eller lignende. Det samme er tilfældet, hvor mennesker af forskellig afstamning lever sammen i en stat, de omfatter med fælles følelser, for eksempel det schweiziske folk eller den schweiziske nation.
Synonym: folkeslag.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • NATION — LA NATION n’est pas une réalité concrète, mais une idée. Elle n’est pas du même ordre que les formations sociales primaires telles que les clans, les tribus, les villages et les cités. Aucun des facteurs qui expliquent la formation de ces… …   Encyclopédie Universelle

  • Nation — (vor dem 14. Jahrhundert ins Deutsche übernommen, von lat. natio, „Geburt, Herkunft, Volk“) bezeichnet größere Gruppen oder Kollektive von Menschen, denen gemeinsame kulturelle Merkmale wie Sprache, Tradition, Sitten, Gebräuche oder Abstammung… …   Deutsch Wikipedia

  • nation — Nation. s. f. Terme collectif. Tous les habitants d un mesme Estat, d un mesme pays, qui vivent sous mesmes loix, & usent de mesme langage &c. Nation puissante. nation belliqueuse, guerriere. nation civilisée. nation grossiere. nation barbare,… …   Dictionnaire de l'Académie française

  • Nation — Студийный альбом Sepultur …   Википедия

  • Nation.1 — Official language(s) …   Wikipedia

  • nation — na‧tion [ˈneɪʆn] noun [countable] a country, considered especially in relation to its people and its social or economic structure: • The treaty was signed by 22 nations. • Developing nations want to be sure they re not locked into low standards… …   Financial and business terms

  • Nation — Na tion, n. [F. nation, L. natio nation, race, orig., a being born, fr. natus, p. p. of nasci, to be born, for gnatus, gnasci, from the same root as E. kin. [root]44. See {Kin} kindred, and cf. {Cognate}, {Natal}, {Native}.] 1. (Ethnol.) A part,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Nation — Sf std. (14. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus l. nātio ( ōnis), einer Ableitung von l. nāscī (nātus sum) geboren werden , das mit l. genus n. Geschlecht, Art, Gattung verwandt ist. Ausgangsbedeutung ist also Gemeinschaft von Menschen derselben… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • Nation — Nation: Das seit dem Ende des 14. Jh.s bezeugte Fremdwort geht auf lat. natio (nationis) »das Geborenwerden; das Geschlecht; der ‹Volks›stamm, das Volk« zurück, das zu lat. nasci (< * gnasci) »geboren werden, entstehen« bzw. zu dem… …   Das Herkunftswörterbuch

  • nation — (n.) c.1300, from O.Fr. nacion birth, rank; descendants, relatives; country, homeland (12c.) and directly from L. nationem (nom. natio) birth, origin; breed, stock, kind, species; race of people, tribe, lit. that which has been born, from natus,… …   Etymology dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”